مشاهده کلیه مواد این دسته 1711

آبگریز کننده 36

آغازگرهای نوری 20

آنتی استاتیک/ضد بار ساکن 2

آنتی اکسیدانت 13

آنتی کیکینگ 9

افزایش دهنده ی زیبایی 1

امولسیفایر 32

بازدارنده 3

بایندر 1

بایوساید/ضد کپک 77

براق کننده بصری(اپتیکال) 3

بهبود دهنده 1

بهبود دهنده رسانایی 11

بهبود دهنده رویه 132

بهبود دهنده سطح 184

بهبوددهنده چسبندگی 38

پایدار کننده های حرارتی 4

پرکننده ها 79

تثبیت کننده 1

ترکننده 261

تشکیل دهنده فیلم 5

تقویت کننده ها 6

تکیفایر 2

جاذب رطوبت 47

جاذب یووی/پایدار کننده نوری 63

چروکی کننده 4

حل کننده 2

خشک کن 20

دیسپرس کننده(پخش کننده) 344

رقیق کننده های فعال 1

رهاسازها 7

روان کننده 28

سازگار کننده 9

سورفکتانت 22

سیستم های پف کننده 2

ضد اشتعال/تاخیر انداز 13

ضد انعقاد 1

ضد بلوکه شدن 101

ضد پوسته شدن 2

ضد خش کننده 153

ضد خوردگی 43

ضد رطوبت 29

ضد ژل شونده 1

ضد سایش کننده 116

ضد کف/ضد حباب 228

ضد یخ 2

عامل سفیدکننده 2

عامل شبکه کننده/ عامل پخت 90

عامل کف زا 2

غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی 183

کاتالیست/شتاب دهنده 18

کاهنده ویسکوزیته 15

کنترل کننده لغزش 129

کی لیت ساز/کمپلکس کننده 6

منعقد کننده 8

نرم کننده/پلاستیسایزرها 74

نگهدارنده 4

نگهدارنده ی رطوبت 3

واکس ها 240