مشاهده کلیه مواد این دسته 1682

آبگریز کننده 35

آغازگرهای نوری 20

آنتی استاتیک/ضد بار ساکن 1

آنتی اکسیدانت 11

آنتی کیکینگ 8

امولسیفایر 32

بازدارنده 2

بایندر 1

بایوساید/ضد کپک 75

براق کننده بصری(اپتیکال) 3

بهبود دهنده 1

بهبود دهنده رسانایی 10

بهبود دهنده رویه 131

بهبود دهنده سطح 177

بهبوددهنده چسبندگی 31

پایدار کننده های حرارتی 4

پرکننده ها 79

تثبیت کننده 1

ترکننده 259

تشکیل دهنده فیلم 4

تقویت کننده ها 6

تکیفایر 2

جاذب رطوبت 47

جاذب یووی/پایدار کننده نوری 65

چروکی کننده 4

حل کننده 2

خشک کن 12

دیسپرس کننده(پخش کننده) 337

رقیق کننده های فعال 2

رهاسازها 6

روان کننده 23

سازگار کننده 9

سورفکتانت 22

سیستم های پف کننده 2

ضد اشتعال/تاخیر انداز 13

ضد انعقاد 1

ضد بلوکه شدن 93

ضد پوسته شدن 2

ضد خش کننده 143

ضد خوردگی 44

ضد رطوبت 28

ضد ژل شونده 1

ضد سایش کننده 110

ضد کف/ضد حباب 226

ضد یخ 2

عامل سفیدکننده 2

عامل شبکه کننده/ عامل پخت 122

عامل کف زا 2

غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی 176

کاتالیست/شتاب دهنده 16

کاهنده ویسکوزیته 15

کنترل کننده لغزش 121

کی لیت ساز/کمپلکس کننده 6

منعقد کننده 7

نرم کننده/پلاستیسایزرها 72

نگهدارنده 3

واکس ها 227