مشاهده کلیه مواد این دسته 1295

آبگریز کننده 30

آنتی اکسیدانت 9

آنتی کیکینگ 8

امولسیفایر 29

بازدارنده 2

بایندر 1

بایوساید/ضد کپک 69

براق کننده بصری(اپتیکال) 3

بهبود دهنده 1

بهبود دهنده رسانایی 4

بهبود دهنده رویه 97

بهبود دهنده سطح 161

بهبوددهنده چسبندگی 32

پایدار کننده های حرارتی 1

پرکننده ها 62

تثبیت کننده 1

ترکننده 212

تشکیل دهنده فیلم 1

تقویت کننده ها 6

تکیفایر 2

جاذب رطوبت 45

جاذب یووی/پایدار کننده نوری 41

چروکی کننده 4

حل کننده 2

خشک کن 12

دیسپرس کننده(پخش کننده) 245

رقیق کننده های فعال 1

رهاسازها 6

روان کننده 25

سازگار کننده 9

سرفاکتانت 19

سیستم های پف کننده 2

ضد اشتعال/تاخیر انداز 13

ضد انعقاد 1

ضد بلوکه شدن 79

ضد پوسته شدن 2

ضد خش کننده 133

ضد خوردگی 39

ضد رطوبت 28

ضد ژل شونده 1

ضد سایش کننده 106

ضد کف/ضد حباب 151

ضد یخ 2

عامل شبکه کننده/ عامل پخت 90

عامل کف زا 2

غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی 125

کاتالیست/شتاب دهنده 17

کاهنده ویسکوزیته 10

کنترل کننده لغزش 110

کی لیت ساز/کمپلکس کننده 3

منعقد کننده 7

نرم کننده/پلاستیسایزرها 59

نگهدارنده 3

واکس ها 221