مشاهده کلیه مواد این دسته 1622

آبگریز کننده 32

آغازگرهای نوری 20

آنتی استاتیک/ضد بار ساکن 1

آنتی اکسیدانت 9

آنتی کیکینگ 8

امولسیفایر 32

بازدارنده 2

بایندر 1

بایوساید/ضد کپک 75

براق کننده بصری(اپتیکال) 3

بهبود دهنده 1

بهبود دهنده رسانایی 10

بهبود دهنده رویه 127

بهبود دهنده سطح 177

بهبوددهنده چسبندگی 32

پایدار کننده های حرارتی 1

پرکننده ها 62

تثبیت کننده 1

ترکننده 251

تشکیل دهنده فیلم 4

تقویت کننده ها 6

تکیفایر 2

جاذب رطوبت 46

جاذب یووی/پایدار کننده نوری 43

چروکی کننده 4

حل کننده 2

خشک کن 12

دیسپرس کننده(پخش کننده) 337

رقیق کننده های فعال 1

رهاسازها 6

روان کننده 25

سازگار کننده 9

سرفاکتانت 21

سیستم های پف کننده 2

ضد اشتعال/تاخیر انداز 13

ضد انعقاد 1

ضد بلوکه شدن 93

ضد پوسته شدن 2

ضد خش کننده 143

ضد خوردگی 44

ضد رطوبت 28

ضد ژل شونده 1

ضد سایش کننده 110

ضد کف/ضد حباب 221

ضد یخ 2

عامل سفیدکننده 2

عامل شبکه کننده/ عامل پخت 130

عامل کف زا 2

غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی 177

کاتالیست/شتاب دهنده 20

کاهنده ویسکوزیته 15

کنترل کننده لغزش 120

کی لیت ساز/کمپلکس کننده 6

منعقد کننده 7

نرم کننده/پلاستیسایزرها 61

نگهدارنده 3

واکس ها 226