مشاهده کلیه مواد این دسته 1382

آبگریز کننده 31

آنتی اکسیدانت 5

آنتی کیکینگ 8

امولسیفایر 29

بازدارنده 2

بایندر 1

بایوساید/ضد کپک 69

براق کننده بصری(اپتیکال) 3

بهبود دهنده 1

بهبود دهنده رسانایی 4

بهبود دهنده رویه 105

بهبود دهنده سطح 163

بهبوددهنده چسبندگی 32

پایدار کننده های حرارتی 1

پرکننده ها 62

تثبیت کننده 1

ترکننده 211

تشکیل دهنده فیلم 1

تقویت کننده ها 6

تکیفایر 2

جاذب رطوبت 46

جاذب یووی/پایدار کننده نوری 43

چروکی کننده 4

حل کننده 2

خشک کن 12

دیسپرس کننده(پخش کننده) 257

رقیق کننده های فعال 1

رهاسازها 6

روان کننده 25

سازگار کننده 9

سرفاکتانت 19

سیستم های پف کننده 2

ضد اشتعال/تاخیر انداز 13

ضد انعقاد 1

ضد بلوکه شدن 83

ضد پوسته شدن 2

ضد خش کننده 134

ضد خوردگی 41

ضد رطوبت 28

ضد ژل شونده 1

ضد سایش کننده 108

ضد کف/ضد حباب 159

ضد یخ 2

عامل سفیدکننده 2

عامل شبکه کننده/ عامل پخت 110

عامل کف زا 2

غلظت دهنده ها/بهبوددهنده های رئولوژیکی 165

کاتالیست/شتاب دهنده 18

کاهنده ویسکوزیته 11

کنترل کننده لغزش 114

کی لیت ساز/کمپلکس کننده 3

منعقد کننده 7

نرم کننده/پلاستیسایزرها 61

نگهدارنده 3

واکس ها 221