سیزدهمین همایش صنعت لاستیک ایران

محورهای همایش ۱- آمیزه‌کاری و مواد اولیه ۲- طراحی و ساخت، ماشین آلات، آزمون محصول ۳- رهبری، مدیریت، نظام های مدیریتی جدید ۴- کیفیت،...

۳ الی ۵ اسفند ۱۳۹۵
یزد – هتل صفائیه
انجمن صنفی صنعت تایر ایران -مجتمع صنایع لاستیک یزد

هفدهمین کنگره ملی خوردگی

...

۱۶ الی ۱۷ آذر ۱۳۹۵
دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیرـ پردیس بندر عباس
انجمن خوردگی ایران با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر