هفدهمین کنگره ملی خوردگی

...

۱۶ الی ۱۷ آذر ۱۳۹۵
دانشکده مهندسی دریا دانشگاه صنعتی امیرکبیرـ پردیس بندر عباس
انجمن خوردگی ایران با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ششمین کارگاه آموزشی پوشش های سطح با عنوان «پوشش های پودری : فرمولاسیون ، کاربرد ، چالش ها و فرصت ها»

...