سیزدهمین همایش صنعت لاستیک ایران

محورهای همایش ۱- آمیزه‌کاری و مواد اولیه ۲- طراحی و ساخت، ماشین آلات، آزمون محصول ۳- رهبری، مدیریت، نظام های مدیریتی جدید ۴- کیفیت،...

۳ الی ۵ اسفند ۱۳۹۵
یزد – هتل صفائیه
انجمن صنفی صنعت تایر ایران -مجتمع صنایع لاستیک یزد