نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Copolymer PF 10 افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > ترکننده > سورفکتانت
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) > سورفکتانت مانند
پوشش ها > آب پایه اصفهان کوپلیمر
Defoamer G 2 افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > ضد کف/ضد حباب
اصفهان کوپلیمر
PPG 500 افزودنی > سورفکتانت پوشش ها > مرکب اصفهان کوپلیمر
LAE 2 افزودنی > سورفکتانت اصفهان کوپلیمر
سورفکتانت‌های مناسب برای تولید رزین‌های پایه آب امولسیونی افزودنی > سورفکتانت پوشش ها > آب پایه Clariant
شرکت هوپاد > Industrial Care
محصولات شرکت CLARIANT سوئیس در بخش مواد شوینده و پاک‌کننده خانگی افزودنی > سورفکتانت Clariant
شرکت هوپاد > Consumer Care > Home & Institutional Care
GlucoTain نسل جدیدی از سورفکتانت‌های ملایم افزودنی > سورفکتانت Clariant
شرکت هوپاد > Consumer Care > Home & Institutional Care
HOSTAPUR® SAS 93 افزودنی > سورفکتانت weylchem
شرکت هوپاد
Trycol® 7000 افزودنی > امولسیفایر
افزودنی > ترکننده
افزودنی > سورفکتانت
پوشش ها > حلال پایه BASF
ب آ اس اف ایران
Disponil FES 77 افزودنی > سورفکتانت چسب ها BASF
ب آ اس اف ایران
Disponil FES 32 افزودنی > سورفکتانت چسب ها BASF
ب آ اس اف ایران
Disponil FES 993 افزودنی > سورفکتانت چسب ها BASF
ب آ اس اف ایران
Disponil ALS 33 افزودنی > سورفکتانت چسب ها BASF
ب آ اس اف ایران
Disponil OP 3070 افزودنی > سورفکتانت چسب ها BASF
ب آ اس اف ایران
Disponil FES 61 افزودنی > سورفکتانت چسب ها BASF
ب آ اس اف ایران