تولید رنگ های خودترمیم شونده با استفاده از نشاسته

سیکلودکسترین‌ تهیه شده از نشاسته ذرت پایه، اساس رنگی را تشکیل می دهد که قادر است خراش ها و دیگر صدمات جزئی وارد شده را خود به خود ترمیم کند.

محققانی از دانشگاه سارلند (آلمان) درساربروکن(Universität des Saarlandes /Saarbrücken) موفق شدند یک نوع رنگ اتومبیل طراحی کنند که به دلیل ساختار ویژه ای که دارد ،خراش های جزئی ایجاد شده درسطح رنگ را خود به خود ترمیم می کند. پروژه مرتبط با این رنگ که باهمکاری گروهی ازمحققان از دانشگاه ساربروکن و”موسسه (علمی کاربردی) لایبنیس برای موادجدید” (INM – Leibniz-Institut für Neue Materialien) درحال ساخت است ، ازطرف وزارت آموزش وتحقیقات آلمان برای سه سال آینده با ۱.۱ میلیون یورو حمایت مالی می شود.

ساختار شبکه ای این لاک که ازمشتقاتی ازترکیبات حلقوی سیکلودکسترین حاصل ازنشاسته ذرت به نام “پلی روتاکسان” (Polyrotaxan) تشکیل می شود، ازنوعی ویژگی اِلاستیکی خاص برخورداراست که به اعتقاد گرهاردونس (Gerhard Wenz) پروفسور شیمی آلی ماکروملکولار ازدانشگاه سارلند” قادرخواهدبود خراش های جزئی ایجادشده درسطح لاک را، پوشانده و(عملاً) طی چند روز ترمیم و محو کند” .

پروفسوروِنس‌ تأکید دارد که” مهم‌ در این پروژه، ویژگی سازگاری آن با محیط زیست و تجدیدپذیر بودن مواد مورد استفاده درآن است. سیکلودکسترین ها مواد طبیعی هستند که درحال حاضرنیز به صورت صنعتی از نشاسته ذرت تولید می شود .ازاین گذشته تلاش می شود که حلال های مصرفی دراین پروژه از نوع بی خطر برای انسان و محیط زیست باشد. ” وی همچنین بیان داشت که “البته اصول اولیه ساخت این نوع لاک را ما از کارهای انجام شده در ژاپن مطلع هستیم ، با این تفاوت که درآنجا اولاً از مواد اولیه گران قیمت وعملاً غیرقابل استفاده در اشل صنعتی بهره گیری شده است و دوماً اینکه درتهیه آن از حلال های بسیار سمی و خطرناک استفاده شده است ” . وی همچنین اضافه می کند که ” روش برنامه ریزی شده ما برای تولید این محصول بر بی خطر بودن آن برای محیط زیست و بدون خروج هرگونه مواد زیانبار برای انسان و محیط است و البته که اقتصادی و قابل استفاده بودن درابعاد صنعتی نیز یکی از ویژگی آن خواهدبود.”

وی همچنین اضافه می کند ،” ما در حال حاضر مشغول تکمیل تکنولوژی هایی هستیم که تولید این محصول در اشل پایلوت و در ابعاد کیلوگرم رافراهم می آورد”

همچنین به گفته کارستن بکر ولینگر (Carsten Becker-Willinger) سرپرست “گروه نانومرها در انستیتو لایبنیس برای مواد جدید” درساربروکن (Leibniz-Institut für Neue Materialien in Saarbrücken) که دراین پروژه مشترک همکاری دارد، قراراست “درآینده این لاک خواسته های صنعت اتومبیل سازی ازجمله اقتصادی بودن ، عملی بودن روش های اِعمال و شستشوی روباتیک و…را برآورده کرده و تست های مورد نظر از جمله مقاومت به خراش ،مقاومت های جوی و نوری و…را بانمره قبولی پشت سرگذارد “

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *