نانو فناوری زاگرس ایرانیان

شرکت گسترش نانو فناوری زاگرس ابرانیان به عنوان یکی از شرکت های دانش بنیان انشعابی پژوهشگاه صنعت نفت به منظور رفع تجاری سازی فناوری های نانویی و تولید صنعتی دانش فنی های توسعه داده شده در پژوهشگاه صنعت نفت تشکیل شده است.

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

تماس با شرکت


اطلاعات شخصی

بعدی

اطلاعات شرکت

قبلی بعدی

جزئیات درخواست

قبلی

تلفن

‏021-48255425

ایمیل

info@nafza.ir

وبسایت

www.nafza.ir‎
تهران- ‏شهرک غرب - بلوار دادمان - نبش خیابان هرمزان - مجتمع تجاری اداری طوبی،طبقه 10- 1466793761