با قدم زدن در خانه، الکتریسیته مورد نیاز را تولید کنید

محققان با استفاده از نانوسلولز در کفپوش منزل، سامانه‌ای ارائه کردند که می‌تواند حرکات قدم زدن را به انرژی الکتریکی تبدیل کند. این روش بسیار ارزان بوده و به سادگی قابل استفاده است.

تولید برق از طریق کنترل نیروی اصطکاک بین سطوح پلیمرهای شفاف

با استفاده از مواد پليمري انعطاف‌پذير که به آنها مولد‌هاي تريبوالکتريک گفته مي‌شود، مي‌توان از حرکت‌هايي نظير راه رفتن، جريان الکتريکي متناوب گرفت. مولدهاي تريبوالکتريک مي‌توانند مکملی براي نانومولدهاي تولید کننده جریان با اثر پيزوالکتريک، به‌ عنوان منبع توليد الکتريسيته، عمل کنند.