ساخت اولین مخزن جیبی حمل هیدروژن مایع

تیمی از محققان دانشگاه واسدا در ژاپن با استفاده از پلیمر انعطاف‌پذیر موفق به ساخت اولین مخزن جیبی برای حمل هیدروژن مایع شدند. ‌به گزارش ایسنا به نقل از نیواطلس، هیدروژن دارای پتانسیل بسیار بالایی برای تامین انرژی پاک در آینده است، اما مهمترین چالش در استفاده از این سوخت پاک مسئله شرایط نگهداری دشوار … ادامه ساخت اولین مخزن جیبی حمل هیدروژن مایع