با قدم زدن در خانه، الکتریسیته مورد نیاز را تولید کنید

محققان با استفاده از نانوسلولز در کفپوش منزل، سامانه‌ای ارائه کردند که می‌تواند حرکات قدم زدن را به انرژی الکتریکی تبدیل کند. این روش بسیار ارزان بوده و به سادگی قابل استفاده است.

طراحی و ساخت نوعی کف‌پوش استاندارد ویژه سالن‌ها و زمین‌های ورزشی

نوعی کف‌پوش استاندارد ویژه سالن‌ها و زمین‌های ورزشی توسط پژوهشگران دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ساخته شد.