بیست و چهارمین رویداد «کارنو» با رویکرد توانمندسازی سرمایه‌های انسانی فناوری نانو

رویداد «کارنو» با رویکرد توانمندسازی سرمایه های انسانی فناوری نانو و ایجاد انگیزه و تغییر نگرش در دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌ها و...

۲۱ - ۲۳ تیر ۱۳۹۶
مرکز تربیت مربی کشور-کرج
شرکت رایا صدرا آتی «کارگزار منابع انسانی ستاد نانو»

سیزدهمین همایش صنعت لاستیک ایران

محورهای همایش ۱- آمیزه‌کاری و مواد اولیه ۲- طراحی و ساخت، ماشین آلات، آزمون محصول ۳- رهبری، مدیریت، نظام های مدیریتی جدید ۴- کیفیت،...

۳ - ۵ اسفند ۱۳۹۵
یزد – هتل صفائیه
انجمن صنفی صنعت تایر ایران -مجتمع صنایع لاستیک یزد