نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
رنگ آکریلیک قوام رزین > آکریلیک ها و کوپلیمرهای آن پوشش ها > آب پایه شیمیایی قوام کار
رنگ ترافيك ترموپلاست سفيد 35190103 رزین > آکریلیک ها و کوپلیمرهای آن پوشش ها سازه رهاورد دنا
چسب فشار حساس AD-920 رزین > آکریلیک ها و کوپلیمرهای آن چسب ها صنایع شیمیایی پلیمر ایران
کوپلیمر اکریلیک خالص امولسیونی Polytex-217 رزین > آکریلیک ها و کوپلیمرهای آن صنایع شیمیایی پلیمر ایران
رنگ آكريليك دیلوکس رزین > آکریلیک ها و کوپلیمرهای آن پوشش ها > آب پایه صنایع رنگسازی دیاکو پارس
رنگ پلی یورتان ۲۱ رزین > آکریلیک ها و کوپلیمرهای آن پوشش ها > صنعتی صنایع رنگ و رزین آرکو
Chemi acryl P 400 رزین > آکریلیک ها و کوپلیمرهای آن پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > صنعتی
صنعتی کیمیدارو
Chemi acryl S 300 رزین > آکریلیک ها و کوپلیمرهای آن پوشش ها > آب پایه صنعتی کیمیدارو
سوبران 920 رزین > آکریلیک ها و کوپلیمرهای آن پوشش ها سوبرانکو
رنگ اکرلیک مات ریبال رزین > آکریلیک ها و کوپلیمرهای آن رنگ سازی ریبال شیمی
پلیمرهای DEGALAN طراحی شده برای تولید رزین های چسبنده رزین > آکریلیک ها و کوپلیمرهای آن چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
Evonik > DEGALAN
ایوانیک ایران > رزینهای چسب و پوشش
Bayhydrol A رزین > آکریلیک ها و کوپلیمرهای آن پوشش ها Covestro
کووسترو ایران
رزین های آکریلیک DEGALAN برای پوشش ها رزین > آکریلیک ها و کوپلیمرهای آن پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب
Evonik > DEGALAN
ایوانیک ایران > رزینهای چسب و پوشش
رزین های مناسب برای بسته بندی های انعطاف پذیر و جوهرهای چاپ رزین > آکریلیک ها و کوپلیمرهای آن
رزین > پلی استرها
پوشش ها > صنعتی
پوشش ها > مرکب > وارنیش
Evonik > DEGALAN
ایوانیک ایران > رزینهای چسب و پوشش
رزین های آکریلیک برای افزایش خواص پوشش های پخت نوری رزین > آکریلیک ها و کوپلیمرهای آن پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > مرکب
Evonik > DEGALAN
ایوانیک ایران > رزینهای چسب و پوشش