نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
دیسپرس کننده ارگانو پلیمریک 712 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) پوشش ها > صنعتی گروه صنایع تارا شیمی
سدیم سولفید افزودنی > پرکننده ها پوشش ها مجتمع شیمی گستر نیما
کربنات کلسیم افزودنی > پرکننده ها > کلسیم کربنات پلاستیک ها
پوشش ها
چسب ها
لاستیک ها
کانی کاو کاشان
باریت افزودنی > پرکننده ها > باریم سولفات کانی کاو کاشان
روان کننده قالب های صنعتی(سیلیکون) افزودنی > روان کننده پلاستیک ها
لاستیک ها
گل پخش طیف
بلنک فیکس ( سولفات باریوم سنتزی) افزودنی > پرکننده ها > باریم سولفات پوشش ها > پودری
پوشش ها > صنعتی
شیمی پوشش کالا - چکاد
الياف پلی پروپيلن TC116 افزودنی > پرکننده ها > الیاف پوشش ها مواد مهندسی تیوا
روان كننده ديرگير TC110 افزودنی > روان کننده پوشش ها مواد مهندسی تیوا
فوق روان كننده نرمال TC111 افزودنی > روان کننده پوشش ها مواد مهندسی تیوا
دی اکتیل فتالات Azarcizer 800 افزودنی > نرم کننده/پلاستیسایزرها > فتالات صنایع شیمیایی آذر رزین
کلسیم کربنات گرانولی 800 افزودنی > پرکننده ها > کلسیم کربنات پوشش ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
لاستیک ها
شیمی معدنی همدان
کلسیم کربنات رسوب داده شده 900 افزودنی > پرکننده ها > کلسیم کربنات چسب ها > درزگیر و آب بند
پوشش ها > مرکب > گراور
شیمی معدنی همدان
ایوانیک برند جدیدی جایگزین اروزیل میکند افزودنی
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی > سیلیکای کلوئیدی
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
پلاستیک ها
پوشش ها
Evonik
ایوانیک ایران
Poly Acryl D 701 افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده) پوشش ها > آب پایه
چسب ها > آب پایه
آواشیمی
ژل نانو سیلیس افزودنی > تقویت کننده ها > نانو سیلیس برج و بارو فارس