نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
مجموعه ای از پیگمنت های رنگی، دای ها و دیسپرس کننده های LAVANYA پیگمنت > پیگمنت های رنگی و دای ها > آلی
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
سازیبا
رنگدانه های آلی و معدنی برای لوازم آرایشی رنگی پیگمنت > پیگمنت های رنگی و دای ها > آلی سازیبا
معرفی پیگمنت های شرکت ب آ اس اف BASF پیگمنت > پیگمنت های رنگی و دای ها پوشش ها BASF
ایمن سبز
پیگمنت برای جوهرهای صنعت چاپ و بسته بندی پیگمنت > پیگمنت های رنگی و دای ها پوشش ها > مرکب BASF
ایمن سبز
پیگمنت برای پوشش های ساختمانی پیگمنت > پیگمنت های رنگی و دای ها پوشش ها BASF
ایمن سبز
پیگمنت برای ورق های فلزی پیگمنت > پیگمنت های رنگی و دای ها پوشش ها BASF
ایمن سبز
پیگمنت های آلی و معدنی برای پلاستیک ها پیگمنت > پیگمنت های رنگی و دای ها پلاستیک ها BASF
ایمن سبز
پیگمنت ها و افزودنی های پوشش های پودری پیگمنت > پیگمنت های رنگی و دای ها پوشش ها > پودری BASF
ایمن سبز
(Chrome Yellow medium (TM 110 پیگمنت > پیگمنت های رنگی و دای ها > معدنی پوشش ها > صنعتی تاک فام
پیگمنت آبی PIGMENT BLUE 15:0 پیگمنت > پیگمنت های رنگی و دای ها > آلی پوشش ها
لاستیک ها
پوشش ها > مرکب
آراد پردیس کالا
تیتانیوم دی اکساید JHA110Anatase پیگمنت > پیگمنت های رنگی و دای ها > معدنی پوشش ها
لاستیک ها
ایرسا کام
معرفی رنگدانه های آلی ED و کاربرد های آن در تولید رنگ های ترافیکی و جاده ای پیگمنت > پیگمنت های رنگی و دای ها > آلی پوشش ها Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی > رنگ و رزین
معرفی رنگدانه های معدنی شرکت Lanxess آلمان و فرآیند تولید آن پیگمنت > پیگمنت های رنگی و دای ها > معدنی LANXESS
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
معرفی نسل جدید رنگدانه های آلی پایه آب EDW و مزیت های آن در فرآیند تولید رنگ پیگمنت > پیگمنت های رنگی و دای ها > آلی پوشش ها > آب پایه Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی > رنگ و رزین
PowCarbon 15F پیگمنت > پیگمنت های رنگی و دای ها پلاستیک ها > تولید الیاف BDMS
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
صفحه 1 از 73 (1086 مورد)