نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
معرفی تاخیرانداز شعله فسفری Exolit و کاربرد آن در تولید قطعات الکتریکی و الکترونیکی افزودنی > ضد اشتعال/تاخیر انداز Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
معرفی تاخیر اندازنده های شعله شرکت کلارینت جهت استفاده در آمیزه های پلی الفینی افزودنی > ضد اشتعال/تاخیر انداز پلاستیک ها Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی > آمیزه های پلیمری و مستربچ
نگاه کلی به افزودنی های پلیمری شرکت آدکا افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > آنتی اکسیدانت
افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری
افزودنی > روان کننده
افزودنی > ضد اشتعال/تاخیر انداز
افزودنی > عامل هسته زا
پلاستیک ها
کامپوزیت ها
ADEKA
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی > آمیزه های پلیمری و مستربچ
نگاه کلی به افزودنی های پلیمری شرکت کلارینت افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > آنتی اکسیدانت
افزودنی > پایدار کننده های حرارتی
افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری
افزودنی > ضد اشتعال/تاخیر انداز
پلاستیک ها > اکستروژن فیلم دمشی
پلاستیک ها > اکستروژن لوله
پلاستیک ها > اکستروژن ورق و پروفیل
پلاستیک ها
پوشش ها
پلاستیک ها > ترموفورمینگ
پلاستیک ها > تولید الیاف
چسب ها
پلاستیک ها > قالبگیری بادی اکستروژنی
پلاستیک ها > قالبگیری بادی تزریقی
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی
پلاستیک ها > قالبگیری فوم
کامپوزیت ها
پلاستیک ها > کستینگ
پلاستیک ها > کلندرینگ
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی > آمیزه های پلیمری و مستربچ
معرفی گریدهای مختلف تاخیر اندازنده شعله پایه فسفر شرکت کلارینت برای استفاده در صنایع پلیمر، رنگ و رزین افزودنی > ضد اشتعال/تاخیر انداز > برپایه ی فسفر پلاستیک ها
پوشش ها
Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی > آمیزه های پلیمری و مستربچ
Melapur™ MP افزودنی > ضد اشتعال/تاخیر انداز > برپایه ی فسفر
افزودنی > ضد اشتعال/تاخیر انداز
چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > پخت نوری
چسب ها > درزگیر و آب بند
BASF
ب آ اس اف ایران
Melapur™ 200 افزودنی > ضد اشتعال/تاخیر انداز > برپایه ی فسفر
افزودنی > ضد اشتعال/تاخیر انداز
چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > پخت نوری
چسب ها > درزگیر و آب بند
BASF
ب آ اس اف ایران
Melapur™ MC50 افزودنی > ضد اشتعال/تاخیر انداز چسب ها
چسب ها > درزگیر و آب بند
BASF
ب آ اس اف ایران
Melapur™ MC25 افزودنی > ضد اشتعال/تاخیر انداز چسب ها > آب پایه
چسب ها > پخت حرارتی
چسب ها > پخت نوری
چسب ها > حلال پایه
چسب ها > درزگیر و آب بند
BASF
ب آ اس اف ایران
Zinborel® افزودنی > ضد اشتعال/تاخیر انداز پلاستیک ها > اکستروژن فیلم دمشی
پلاستیک ها
پوشش ها
لاستیک ها
società chimica larderello
VP Disp. TiO2 P 90 افزودنی > پایدار کننده های حرارتی
افزودنی > پرکننده ها
افزودنی > ضد اشتعال/تاخیر انداز
افزودنی > کاتالیست/شتاب دهنده
پیگمنت > پیگمنت های رنگی و دای ها > معدنی
چسب ها > درزگیر و آب بند Evonik
ایوانیک ایران
RP79FRB افزودنی > ضد اشتعال/تاخیر انداز پلاستیک ها رایان بسپار صنعت
هیدروکسید آلومینیوم ( ATH ) افزودنی > ضد اشتعال/تاخیر انداز پوشش ها
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی
شیمی افسون
Exolit® OP 935 افزودنی > ضد اشتعال/تاخیر انداز > برپایه ی فسفر پوشش ها Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
Exolit® OP 930 افزودنی > ضد اشتعال/تاخیر انداز > برپایه ی فسفر پوشش ها Clariant
شرکت بازرگانی رنگچی شیمی
صفحه 1 از 2 (25 مورد)