نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Genti-Fol® SA افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
افزودنی > لایه بردار
افزودنی > مرطوب کننده
Lonza
سازیبا
™Vitazyme افزودنی > مرطوب کننده Lonza
سازیبا
Carnipure™ Crystalline and Carnipure™ Tartrate افزودنی > جوان کننده
افزودنی > ضد چین و چروک
افزودنی > محافظت کننده
افزودنی > مرطوب کننده
Lonza
سازیبا
Niacinamide USP PC افزودنی > مرطوب کننده Lonza
سازیبا
LactoPro CLP افزودنی > جوان کننده
افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
افزودنی > ضد چین و چروک
افزودنی > مرطوب کننده
Lonza
سازیبا
کره های گیاهی غیرهیدروژنه مناسب برای محصولات آرایشی بهداشتی افزودنی > تقویت کننده ها
افزودنی > جوان کننده
افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
افزودنی > محافظت کننده
افزودنی > مرطوب کننده
سازیبا
مواد لازم مورداستفاده در محصولات بهداشتی برای مراقبت از پوست و مو افزودنی > امولسیفایر > آب در روغن
افزودنی > آنتی کیکینگ
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > پیگمنت های اصلاح شده و پودرها
افزودنی > مرطوب کننده
افزودنی > نرم کننده/مرطوب کننده
افزودنی > واکس ها
سازیبا
راهنمای استفاده از افزودنی های مختلف برای محصولات آرایشی بهداشتی افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > آنتی اکسیدانت
افزودنی > امولسیفایر
افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
افزودنی > ضد چین و چروک
افزودنی > ضد شوره
افزودنی > ضد میکروب/آنتی بیوتیک
افزودنی > کنترل کننده بو
افزودنی > مرطوب کننده
افزودنی > نگهدارنده
سازیبا
TEGO® Solve 55 افزودنی > حل کننده
افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش ، ایوانیک ایران
Tegosoft® PSE 141 G افزودنی > امولسیفایر > کمک امولسیفایر
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Cosmo PGA افزودنی > تشکیل دهنده فیلم
افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Cosmo C 100 افزودنی > احیاء کننده
افزودنی > بازسازی کننده
افزودنی > ترمیم کننده
افزودنی > جوان کننده
افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
افزودنی > محافظت کننده
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
TEGO® Solve 61 افزودنی > حل کننده
افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
TEGO® Smooth افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
افزودنی > محافظت کننده
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
TEGO® Natural Betaine افزودنی > حالت دهنده
افزودنی > محافظت کننده
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
صفحه 1 از 4 (56 مورد)