نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
عایق فوم پلی یورتان رزین > پلی یورتان ها فراز اندیشان راستین
چسب سوپر پی یو ایران رزین > پلی یورتان ها چسب ها صنایع چسب سینا
Baycusan-مواد اولیه بر پایه پلی یورتان ها برای محصولات آرایشی-بهداشتی رزین > پلی یورتان ها > پلی ایزوسیانات Covestro
کووسترو ایران
پلی ایزوسیانات ها و پری پلیمر ها رزین > پلی یورتان ها > پلی ایزوسیانات پوشش ها Covestro
کووسترو ایران
پلی اُل ها و اَسپارتیک ها-مواد واکنشگر با ایزوسیانات ها رزین > پلی یورتان ها > پلی ال پوشش ها Covestro
کووسترو ایران
دیسپرشن ها رزین > پلی یورتان ها > پلی یورتان دیسپرس پوشش ها > آب پایه
پوشش ها
Covestro
کووسترو ایران
پوشش منسوجات رزین > پلی یورتان ها > پلی یورتان دیسپرس پوشش ها > آب پایه Covestro
کووسترو ایران
افزودنی ها و بایندر های TEGO برای جوهرافشان ها رزین > پلی یورتان ها > پلی ال
افزودنی > ترکننده
افزودنی > دیسپرس کننده(پخش کننده)
افزودنی > ضد کف/ضد حباب
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > پخت نوری
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > مرکب
Evonik > TEGO
ایوانیک ایران > افزودنیهای رنگ و پوشش
عایق رطوبتی پلی یورتان Exxon PU Seal رزین > پلی یورتان ها اکسون پناه
اسپری فوم پلی یورتان SROC رزین > پلی یورتان ها اکسون پناه
فوم پلی یورتان پاششی RCC رزین > پلی یورتان ها اکسون پناه
Addetive TI رزین > پلی یورتان ها > پلی ایزوسیانات
افزودنی > نگهدارنده ی رطوبت
پوشش ها کیان رزین
Sovermol® 1092 رزین > پلی یورتان ها > پلی ال BASF
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا > رنگ و رزین
Baybond® XL 7270 رزین > پلی یورتان ها > پلی ایزوسیانات پوشش ها > آب پایه Covestro
کووسترو ایران
Baybond® XL 825 رزین > پلی یورتان ها > پلی ایزوسیانات پوشش ها > آب پایه Covestro
کووسترو ایران
صفحه 1 از 31 (457 مورد)