نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
Geogard® LSA Preservative افزودنی > محافظت کننده Lonza
سازیبا
Carnipure™ Crystalline and Carnipure™ Tartrate افزودنی > جوان کننده
افزودنی > ضد چین و چروک
افزودنی > محافظت کننده
افزودنی > مرطوب کننده
Lonza
سازیبا
™Geogard Ultra افزودنی > محافظت کننده
افزودنی > نگهدارنده
Lonza
سازیبا
Biocell SOD افزودنی > آنتی اکسیدانت
افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
افزودنی > محافظت کننده
Lonza
سازیبا
Geogard® 221 افزودنی > محافظت کننده
افزودنی > نگهدارنده
Lonza
سازیبا
کره های گیاهی غیرهیدروژنه مناسب برای محصولات آرایشی بهداشتی افزودنی > تقویت کننده ها
افزودنی > جوان کننده
افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
افزودنی > محافظت کننده
افزودنی > مرطوب کننده
سازیبا
نگه دارنده های Lonza، مورداستفاده در مواد آرایشی بهداشتی و لوازم شخصی افزودنی > محافظت کننده
افزودنی > نگهدارنده
سازیبا
GinShiCel™ MH افزودنی > تثبیت کننده
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
افزودنی > محافظت کننده
چسب ها
پلاستیک ها > قالبگیری بادی اکستروژنی
Haishen
مواد صنعتي و تجهيزات ردا كيميا > رنگ و رزین
Tego® Cosmo LSG افزودنی > تشکیل دهنده فیلم
افزودنی > محافظت کننده
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Cosmo C 100 افزودنی > احیاء کننده
افزودنی > بازسازی کننده
افزودنی > ترمیم کننده
افزودنی > جوان کننده
افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
افزودنی > محافظت کننده
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
TEGOSPHERE® VitA افزودنی > جوان کننده
افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
افزودنی > محافظت کننده
Evonik
ایوانیک ایران
TEGO® Stemlastin افزودنی > جوان کننده
افزودنی > محافظت کننده
Evonik
ایوانیک ایران
TEGO® Smooth افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
افزودنی > محافظت کننده
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
TEGO® Natural Betaine افزودنی > حالت دهنده
افزودنی > محافظت کننده
افزودنی > مرطوب کننده
Evonik
ایوانیک ایران
TEGO® Cistus افزودنی > آنتی اکسیدانت
افزودنی > ترمیم کننده
افزودنی > ضد التهاب
افزودنی > محافظت کننده
Evonik
ایوانیک ایران
صفحه 1 از 2 (27 مورد)