نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
ژل نانو سیلیس افزودنی > تقویت کننده ها > نانو سیلیس برج و بارو فارس
الیاف شیشه افزودنی > تقویت کننده ها > الیاف شیشه کامپوزیت ها سازه صنعت پژوهش پلیمر
الیاف کربن افزودنی > تقویت کننده ها > الیاف کربن کامپوزیت ها > لایه گذاری دستی سازه صنعت پژوهش پلیمر
نمد الیاف شـیشـه افزودنی > تقویت کننده ها > الیاف شیشه کامپوزیت ها رهیاب کیفیت و فناوری
الیاف شیشه خرد شده افزودنی > تقویت کننده ها > الیاف شیشه کامپوزیت ها مجتمع کارخانجات ساینا دلیجان
الیاف شیشه بافت حصیری افزودنی > تقویت کننده ها > الیاف شیشه کامپوزیت ها مجتمع کارخانجات ساینا دلیجان
مت سوزنی افزودنی > تقویت کننده ها > الیاف شیشه کامپوزیت ها > آمیزه های قالبگیری
کامپوزیت ها > لایه گذاری دستی
مجتمع کارخانجات ساینا دلیجان
الیاف شیشه افزودنی > تقویت کننده ها > الیاف شیشه کامپوزیت ها راستین رزین باهر
الیاف کربن افزودنی > تقویت کننده ها > الیاف کربن کامپوزیت ها پیشرو مبتکر پیوند
الیاف شیشه افزودنی > تقویت کننده ها > الیاف شیشه کامپوزیت ها پیشرو مبتکر پیوند
الیاف شیشه افزودنی > تقویت کننده ها > الیاف شیشه کامپوزیت ها ایرانیان ایستا پلیمر شریف
Plantasens® Serums افزودنی > آنتی اکسیدانت
افزودنی > تقویت کننده ها
افزودنی > مرطوب کننده
افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > نرم کننده
Clariant
شرکت هوپاد
GlucoTain® liquiFlex افزودنی > تقویت کننده ها
افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > عامل کف زا
افزودنی > غلظت دهنده ها/بهبود دهنده های رئولوژیکی
Clariant
شرکت هوپاد
میکرو سیلییکا افزودنی > تقویت کننده ها پلاستیک ها
پوشش ها
کامپوزیت ها
فرو آلیاژ ایران
الیاف خرد شده شیشه افزودنی > تقویت کننده ها > الیاف شیشه کامپوزیت ها شیمی افسون