نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
مجموعه ای از محصولات جدید Tinci افزودنی > ترکننده
افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن > سورفکتانت های کاتیونی
افزودنی > سیلیکون > سیلیکون امولسیون
افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
افزودنی > ضد آفتاب
افزودنی > ضد شوره
سازیبا
Tego® Sun Z 800 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری
افزودنی > ضد آفتاب
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Sun Z 500 افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری
افزودنی > ضد آفتاب
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Sun TDEC 45 افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > پیگمنت های اصلاح شده و پودرها
افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری
افزودنی > ضد آفتاب
Evonik
ایوانیک ایران
Tego® Sun TAQ 40 افزودنی > افزایش دهنده ی زیبایی > پیگمنت های اصلاح شده و پودرها
افزودنی > ضد آفتاب
Evonik
ایوانیک ایران
Plantasens® Natural Emulsifier CP40 افزودنی > امولسیفایر > آب در روغن
افزودنی > امولسیفایر
افزودنی > جوان کننده
افزودنی > ضد آفتاب
افزودنی > مرطوب کننده
Clariant
شرکت هوپاد