پتروشیمی بندرامام

اطلاعات تماس

نام ماده نوع ماده کاربرد

اطلاعات تماس

تماس با شرکت

اطلاعات شخصی

اطلاعات شرکت

جزئیات درخواست

تلفن

061-52251188

ایمیل

info@bipc.org.ir

وبسایت

bipc.org.ir