پتروشیمی جم

اطلاعات تماس

نام ماده نوع ماده کاربرد

اطلاعات تماس

تماس با شرکت

اطلاعات شخصی

اطلاعات شرکت

جزئیات درخواست

تلفن

021-88654545

فکس

021-88771426

ایمیل

info@jpcomplex.com

وبسایت

jpcomplex.ir
تهران، خیابان توانیر، خیابان نظامی گنجوی، پلاک 27