نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
TC-ZPT 48L افزودنی > ضد شوره
افزودنی > ضد میکروب/آنتی بیوتیک
TINCI
سازیبا
TC-ZPT 48 افزودنی > ضد شوره
افزودنی > ضد میکروب/آنتی بیوتیک
TINCI
سازیبا
TC- SPT افزودنی > ضد شوره
افزودنی > ضد میکروب/آنتی بیوتیک
TINCI
سازیبا
TC-HD افزودنی > ضد شوره TINCI
سازیبا
Zinc Omadine™ Enhanced CP Dispersion افزودنی > ضد شوره
افزودنی > ضد میکروب/آنتی بیوتیک
Lonza
سازیبا
Zinc Omadine® 48% Aqueous Dispersion FPS افزودنی > ضد شوره
افزودنی > ضد میکروب/آنتی بیوتیک
Lonza
سازیبا
مجموعه ای از محصولات جدید Tinci افزودنی > ترکننده
افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن > سورفکتانت های کاتیونی
افزودنی > سیلیکون > سیلیکون امولسیون
افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
افزودنی > ضد آفتاب
افزودنی > ضد شوره
سازیبا
راهنمای استفاده از افزودنی های مختلف برای محصولات آرایشی بهداشتی افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > آنتی اکسیدانت
افزودنی > امولسیفایر
افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
افزودنی > ضد چین و چروک
افزودنی > ضد شوره
افزودنی > ضد میکروب/آنتی بیوتیک
افزودنی > کنترل کننده بو
افزودنی > مرطوب کننده
افزودنی > نگهدارنده
سازیبا
Rewocid® SB U 185 افزودنی > ضد شوره Evonik
ایوانیک ایران
Octopirox® افزودنی > ضد تعریق
افزودنی > ضد شوره
Clariant
شرکت هوپاد