نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
TC-ZPT 48L افزودنی > ضد شوره
افزودنی > ضد میکروب/آنتی بیوتیک
TINCI
سازیبا
TC-ZPT 48 افزودنی > ضد شوره
افزودنی > ضد میکروب/آنتی بیوتیک
TINCI
سازیبا
TC- SPT افزودنی > ضد شوره
افزودنی > ضد میکروب/آنتی بیوتیک
TINCI
سازیبا
TC-Climbazole افزودنی > ضد میکروب/آنتی بیوتیک TINCI
سازیبا
Zinc Omadine™ Enhanced CP Dispersion افزودنی > ضد شوره
افزودنی > ضد میکروب/آنتی بیوتیک
Lonza
سازیبا
Zinc Omadine® 48% Aqueous Dispersion FPS افزودنی > ضد شوره
افزودنی > ضد میکروب/آنتی بیوتیک
Lonza
سازیبا
Isocil® PC افزودنی > ضد میکروب/آنتی بیوتیک
افزودنی > نگهدارنده
Lonza
سازیبا
Cosmocil® CQ افزودنی > ضد میکروب/آنتی بیوتیک Lonza
سازیبا
راهنمای استفاده از افزودنی های مختلف برای محصولات آرایشی بهداشتی افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
افزودنی > آنتی اکسیدانت
افزودنی > امولسیفایر
افزودنی > سورفکتانت
افزودنی > صیقل دهنده/نرم کننده
افزودنی > ضد چین و چروک
افزودنی > ضد شوره
افزودنی > ضد میکروب/آنتی بیوتیک
افزودنی > کنترل کننده بو
افزودنی > مرطوب کننده
افزودنی > نگهدارنده
سازیبا
PERACTIVE® MNTACN افزودنی > ضد میکروب/آنتی بیوتیک weylchem
شرکت هوپاد
Zenvivo™ Protect افزودنی > بازسازی کننده
افزودنی > ضد میکروب/آنتی بیوتیک
افزودنی > مرطوب کننده
Clariant
شرکت هوپاد
Zenvivo™ Aqua افزودنی > بازسازی کننده
افزودنی > ضد میکروب/آنتی بیوتیک
افزودنی > مرطوب کننده
Clariant
شرکت هوپاد