نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
مستربچ براق کننده - NovinBright افزودنی > براق کننده بصری(اپتیکال)
پلیمر > پلی اتیلن
پلاستیک ها > اکستروژن فیلم دمشی
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی
نوین بسپار سازه > فروش ، نوین بسپار سازه > واحد بازرگانی
مستربچ ضدالکتریسیته ساکن - NovinStat افزودنی > آنتی استاتیک/ضد بار ساکن
پلیمر > پلی اتیلن
پلیمر > پلی پروپیلن
پلاستیک ها > اکستروژن فیلم دمشی
پلاستیک ها > اکستروژن ورق و پروفیل
پلاستیک ها > قالبگیری چرخشی
نوین بسپار سازه > فروش ، نوین بسپار سازه > واحد بازرگانی
مستربچ کمک فرآیند - NovinAid-FPA پلیمر > پلی الفین
افزودنی > کمک فرآیند
پلاستیک ها > اکستروژن فیلم دمشی
پلاستیک ها > اکستروژن لوله
پلاستیک ها > اکستروژن ورق و پروفیل
نوین بسپار سازه > فروش ، نوین بسپار سازه > واحد بازرگانی
مستربچ ضداکسایش - NovinStab-X پلیمر > پلی الفین
افزودنی > آنتی اکسیدانت > فنولیک ها
پلاستیک ها > اکستروژن فیلم دمشی
پلاستیک ها > اکستروژن ورق و پروفیل
پلاستیک ها
پلاستیک ها > قالبگیری بادی اکستروژنی
پلاستیک ها > قالبگیری بادی تزریقی
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی
نوین بسپار سازه > فروش ، نوین بسپار سازه > واحد بازرگانی
مستربچ فیلرشفاف - NovinFill-ETF افزودنی > پرکننده ها > باریم سولفات
پلیمر > پلی الفین
پلاستیک ها > اکستروژن فیلم دمشی
پلاستیک ها > اکستروژن ورق و پروفیل
نوین بسپار سازه > فروش ، نوین بسپار سازه > واحد بازرگانی
تمیز کننده سیلندر - NovinPurge پلیمر > پلی الفین نوین بسپار سازه > فروش ، نوین بسپار سازه > واحد بازرگانی
مستربچ لیز کننده - NovinSlip افزودنی > واکس ها > آمیدی
پلیمر > پلی اتیلن > پلی اتيلن سبک خطی
پلیمر > پلی اتیلن
پلیمر > پلی اتیلن > پلی اتیلن سبک
پلاستیک ها > اکستروژن فیلم دمشی نوین بسپار سازه > فروش ، نوین بسپار سازه > واحد بازرگانی
مستربچ کربنات کلسیم - NovinFill-ECC پلیمر > پلی الفین
افزودنی > پرکننده ها > کلسیم کربنات
پلاستیک ها > اکستروژن ورق و پروفیل
پلاستیک ها
پلاستیک ها > قالبگیری بادی اکستروژنی
پلاستیک ها > قالبگیری بادی تزریقی
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی
نوین بسپار سازه > فروش ، نوین بسپار سازه > واحد بازرگانی
Nafion N117 پلیمر > فلوئورو پلیمر DuPont
تدبیرگران کیمیا پیشتاز
مستربچ آنتی بلاک - NovinBlock پلیمر > پلی استر
پلیمر > پلی الفین
افزودنی > ضد بلوکه شدن
پلاستیک ها > اکستروژن فیلم دمشی
پلاستیک ها > اکستروژن ورق و پروفیل
نوین بسپار سازه > فروش ، نوین بسپار سازه > واحد بازرگانی
NovinStab-UV پلیمر > پلی الفین
افزودنی > جاذب یووی/پایدار کننده نوری
پلاستیک ها > اکستروژن فیلم دمشی
پلاستیک ها > اکستروژن لوله
پلاستیک ها > اکستروژن ورق و پروفیل
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی
نوین بسپار سازه > فروش ، نوین بسپار سازه > واحد بازرگانی
NovinForce-HP پلیمر > پلی استایرن
پلیمر > پلی الفین
افزودنی > پرکننده ها > کلسیم کربنات
پلاستیک ها > اکستروژن ورق و پروفیل
پلاستیک ها > ترموفورمینگ
پلاستیک ها > قالبگیری تزریقی
نوین بسپار سازه > فروش ، نوین بسپار سازه
Nafion D521 پلیمر > فلوئورو پلیمر DuPont
تدبیرگران کیمیا پیشتاز
Nafion D2021 پلیمر > فلوئورو پلیمر DuPont
تدبیرگران کیمیا پیشتاز
پلکسی گلاس در موزه هـــــــا پلیمر > آکریلیک ها و کوپلیمرهای آن Evonik > PLEXIGLAS
نمایندگی انحصاری پلکسی گلاس ایوانیک آلمان
صفحه 1 از 117 (1745 مورد)