نام ماده نوع ماده کاربرد تامین کننده
اکسید روی کد 700 نانو مواد > اکسید روی لاستیک ها سپید اکسید شکوهیه
اکسید روی کد800 نانو مواد > اکسید روی سپید اکسید شکوهیه
گرافن اکساید تک لایه نانو مواد > گرافن اکساید پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
کامپوزیت ها
لاستیک ها
GrapheneX
تدبیرگران کیمیا پیشتاز
کاربردهای عملی گرافن نانو مواد > گرافن اکساید پلاستیک ها
پوشش ها
GrapheneX
تدبیرگران کیمیا پیشتاز
گرافن قوی ترین ماده در جهان نانو مواد > گرافن اکساید پلاستیک ها
پوشش ها
GrapheneX
تدبیرگران کیمیا پیشتاز
نحوه تهیه فیلم گرافن اکساید نانو مواد > گرافن اکساید پلاستیک ها
پوشش ها
GrapheneX
تدبیرگران کیمیا پیشتاز
گرافن اکساید تک لایه - حلال آلی نانو مواد > گرافن اکساید پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
کامپوزیت ها
لاستیک ها
GrapheneX
تدبیرگران کیمیا پیشتاز
پودر گرافن اکساید نانو مواد > گرافن اکساید پوشش ها > آب پایه
پوشش ها > حلال پایه
پوشش ها > صنعتی
کامپوزیت ها
لاستیک ها
GrapheneX
تدبیرگران کیمیا پیشتاز
گرانول هیدروکسی آپاتیت کربناته شده نانوساختار نانو مواد > هیدروکسی آپاتیت پلاستیک ها پردیس پژوهش فناوران یزد
گرافن اکساید تک لایه - حلال آب نانو مواد > گرافن اکساید پوشش ها > آب پایه GrapheneX
تدبیرگران کیمیا پیشتاز
نانو سید L2000 افزودنی > بهبود دهنده رسانایی
نانو مواد > نانونقره
پوشش ها نانو نصب پارس
نانو کلوئید نقره افزودنی > بهبود دهنده رسانایی
نانو مواد > نانونقره
پوشش ها نانو پوشش فلز
لایه حاوی نانو الیاف پلی اکریلو نیتریل (PAN) نانو مواد > الیاف پلی آکریلونیتریل کامپوزیت ها نانو تارپاک
زئولیت 4A افزودنی > کاتالیست/شتاب دهنده
نانو مواد > نانو آلومینا
آبادگران اروند شیمی
اکسید آلومینیوم متخلخل با فاز غالب گاما افزودنی > کاتالیست/شتاب دهنده
نانو مواد > نانو آلومینا
پلاستیک ها نانو پارس اسپادانا
صفحه 1 از 2 (25 مورد)